PRISPEJ NA DOBRÚ VEC

Ako môžete prispieť?

1.

Číslo účtu

SK55 0900 0000 0050 3173 4624

2.

pay by squere
7 kostolov motiv

1.