Akcia 7 kostolov

Možno ste počuli a niektorí sa aj zúčastnili akcie s netradičným názvom 7 kostolov. Dosť netradičné pomenovanie: čo si pod pojmom „7 kostolov“ predstaviť?

Toto podujatie zorganizovala Komunita Oratória svätého Filipa Nériho. Spočívalo v nočnej návšteve siedmich kostolov Bratislavy sprevádzané modlitbou, krátkymi príhovormi i požehnaním. Podujatie bolo pre všetkých: mladých i starších, pre každého, kto chcel v nočnom tichu hľadať Krista a objavovať duchovnú krásu a atmosféru, ktorú ponúka ticho noci chrámu.

Mnoho ľudí trávi piatkovú (víkendovú) noc v hýrivých zábavách vo veľkom hluku, s hlavnou myšlienkou „užiť si“. Touto akciou „noční pútnici“ predstavili iný rozmer prežitia piatkovej noci. Objavovali duchovnú krásu nočného mesta, prosili za požehnanie svojho mesta a tiež si užívali jedinečnú atmosféru, ktorá bola vytvorená spoločenstvom ľudí zhromaždených na modlitbách, uprostred ktorých bol Boh.

Organizátori tohto podujatia sa inšpirovali svätým Filipom Nérim. Tento svätec k podobnému nočnému putovaniu viedol aj svojich duchovných synov. Približne 20 – 30 svojich zverencov viedol po miestach, ktoré on sám veľmi rád navštevoval, aby hľadal (a našiel) autentickú kresťanskú duchovnosť v živom vzťahu k Ježišovi Kristovi.

Tzv. návštevy siedmich kostolov majú hlboké a starobylé korene už v počiatkoch kresťanstva, no silu týchto návštev znovu objavil svätý Filip Neri a dal jej nový rozmer a charakteristickú pečať.

V Ríme boli najuctievanejšími miestami hroby apoštolov Petra a Pavla, bazilika Panny Márie Snežnej - najstarší mariánsky chrám a rímska katedrála bazilika svätého Jána v Lateráne. K nim sa pridružila aj bazilika svätého Kríža v Jeruzaleme, kde boli uložené cenné relikvie kríža z Palestíny a aj katakomby svätého Sebastiána a bazilika svätého Vavrinca za hradbami.

Tak sa hlavným cieľom návštevy svätých miest stalo sedem kostolov v Ríme:
• Baziliky svätého Petra,
• Bazilika svätého Pavla,
• Bazilika svätého Jána v Lateráne,
• Bazilika svätého Vavrinca,
• Bazilika svätého Kríža v Jeruzaleme,
• Bazilika svätého Sebastiána,
• Bazilika Panny Márie Snežnej.

Chrámy, baziliky či rôzne pútnické miesta okrem duchovného rozmeru predstavujú aj ďalšie aspekty a tými sú história, kultúra a umenie. Starobylé kostoly sú kultúrno-historickými pamiatkami, ktorých hodnota je nevyčísliteľná a pre spoločnosť nenahraditeľná. V chrámoch sa sústredilo umenie, ktoré môžeme stáročia obdivovať. Každý vzdelaný a kultúrny národ si chráni svoje „poklady“ a podporuje ich zveľaďovanie a spoznávanie.

Nie je možné každú pamiatku osobne navštíviť, ale je ľahko dostupné sa o histórií, kultúre či umení viac dozvedieť z médií a literatúry. Knihy o histórií a umení nájdete aj na stránke www.zachej.sk.